ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΚΑΙ ΚΩΦΩΣΗ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΗΧΟΥ

Μονάδα μέτρησης της έντασης του ήχου είναι το dB (ντεσιμπέλ). Ο ασθενέστερος ήχος που μπορεί να συλλάβει το φυσιολογικό ανθρώπινο αυτί, είναι στα 0 dB, ενώ ο θόρυβος που προκαλεί ένας πύραυλος κατά την στιγμή της εκτόξευσης, πλησιάζει τα 180 dB. Η ένταση του ήχου μειώνεται στο μισό, ανά διπλασιασμό της απόστασης. Αυτό σημαίνει ότι η ένταση του ήχου που φτάνει στο αυτί μας αυξάνεται καθώς πλησιάζουμε το αυτί μας στην πηγή του ήχου.

Ενδεικτικές εντάσεις ήχου που φτάνουν στο αυτί μας

•    Ένας ψίθυρος, είναι περίπου 30 dB

•    Μία κανονική συζήτηση, είναι περίπου 60 dB

•    Μία μηχανή κουρέματος γρασιδιού, είναι περίπου 90 dB

•    Ο ήχος στα ακουστικά από ένα iPod, είναι περίπου 115 dB 

Πολλοί ειδικοί συμφωνούν ότι, η συνεχής έκθεση ενός ατόμου σε ήχο εντονότερο από 85 dB, είναι επικίνδυνη για τα αυτιά. Έτσι λοιπόν καταρτίστηκε ένας πίνακας με τις στάθμες ηχητικής πίεσης, σε σχέση με τις ώρες έκθεσης ανά ημέρα που είναι δυνατό να εκτεθούν τα ανθρώπινα αυτιά, ώστε να μην προκληθεί μη αναστρέψιμη βλάβη της ακοής.

Μέγιστη διάρκεια (ώρες/ημέρα)    Ηχοστάθμη dB

8 ώρες                                          87

4 ώρες                                          90

2 ώρες                                          93

1 ώρες                                          96

30 λεπτά                                       99

15 λεπτά                                     102

 

Στην περίπτωση που έχουμε μία ένταση ήχου από 100-120 dB(A) από μερικά λεπτά έως ώρες (ανάλογα και με τον πιο πάνω πίνακα), τότε δημιουργείται μια οξεία ακουστική βλάβη στο αυτί.

Στην περίπτωση που έχουμε ένταση στο αυτί μας μεγαλύτερη των 150 dB, η οποία διαρκεί περισσότερο από 1,5 ms (κατά κανόνα 3-5 ms), τότε δημιουργούνται βλάβες στο έσω αυτί, επί το πλείστον με σχίσιμο του τυμπανικού υμένα και δημιουργείται μη αναστρέψιμο ακουστικό τραύμα.

Ενδεικτικές εντάσεις ήχου με κίνδυνο για τα αυτιά:

 •          Νυκτερινό club με μουσική στην Ελλάδα / Κύπρο: Η μέση στάθμη ένταση μουσικής = 111 dΒ.
 •          Νυκτερινό club με μουσική στη Γερμανία: Μέση στάθμη έντασης μουσικής = 102 dΒ
 •          Συναυλίες με μουσική ροκ, ποπ = έως 110 dB.
 •          Συναυλίες με μουσική heavy metal, πανκ, σκληρή ροκ = έως 120 dB
 •          Παιδικά παιχνίδια: Απομιμήσεις εργαλείων, σειρήνες ασθενοφόρων, όπλα κ.ά., φθάνουν μία μέση ηχητική στάθμη περί τα 100 dB σε απόσταση 10 εκατοστών από το αυτί ή ακόμη χειρότερα φτάνουν τα 130-140 dB σε άμεση επαφή με το αυτί.
 •          Αεροπλάνα που πετούν χαμηλά = 85-119 dB
 •          Walkman: Μέση στάθμη μουσικής = 85-89 dB, στο maximum με ακουστικά = 120 dB. Οι ατομικές συσκευές ακρόασης μουσικής (πχ MP3), μπορούν να δημιουργούν ένταση ήχου στα αυτιά του χρήστη μεγαλύτερη από 120 ντεσιμπέλ (dB). Στα εν λόγω επίπεδα έντασης ήχου, ο ήχος στον οποίο υποβάλλεται το αυτί έχει περίπου την ίδια δύναμη που έχει η μηχανή τζετ του αεροπλάνου, ιδιαίτερα όταν οι συσκευές χρησιμοποιούνται με ακουστικά που τοποθετούνται εντός του καναλιού του αυτιού.

Ποιοι θέτουν την ακοή τους σε μεγάλο κίνδυνο;

 •          Τα παιδιά και οι νέοι που ακούνε μουσική σε ψηλή ένταση για μερικές ώρες κάθε μέρα με ατομικές συσκευές ακρόασης. Η δυνατή μουσική από ατομικές συσκευές ακρόασης τύπου MP3 μπορεί να προκαλεί απώλεια της ακοής.
 •          Οι νέοι σε νυκτερινά club με ένταση ήχου μεγαλύτερη των 102dB.
 •          Οι εργαζόμενοι σε χώρους όπου η ένταση του θορύβου ξεπερνά την μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια.
 •          Όσοι εκθέτουν τα αυτιά τους σε εκρήξεις, πχ στρατιωτικοί, κυνηγοί, όπλα κ.α.
 •          Παιδιά που τοποθετούν πολύ κοντά στο αυτί τους παιδικά παιχνίδια που βγάζουν δυνατούς ήχους.

 

Πόλυς Τοφινή

Ηχολήπτης